1. <source id="w0c5q"></source>
  搜索條件
   
  區域篩選
  商圈篩選
  • 編號
  • 杭州寫字樓名稱
  • 城市
  • 城區
  • 商圈
  • 面積
  • 價格
  • 房源
  • 41779
  • 出租吳山銘樓
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 99-578㎡
  • 軒耀企服
  • 59942
  • 出租交運大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 城東新城
  • 38-1780㎡
  • 軒耀企服
  • 46943
  • 出租鳳凰中心
  • 杭州
  • 上城區
  • 錢江新城
  • 90-790㎡
  • 軒耀企服
  • 46432
  • 出租贊成中心
  • 杭州
  • 上城區
  • 錢江新城
  • 120-780㎡
  • 軒耀企服
  • 46924
  • 出租東杭大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 錢江新城
  • 310-2710㎡
  • 軒耀企服
  • 47402
  • 出租民生金融中心
  • 杭州
  • 上城區
  • 錢江新城
  • 300-1000㎡
  • 軒耀企服
  • 41890
  • 出租泛海國際中心
  • 杭州
  • 上城區
  • 錢江新城
  • 120-1600㎡
  • 軒耀企服
  • 41809
  • 出租天風商廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 93-1700㎡
  • 軒耀企服
  • 42156
  • 出租銘鑫大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 城東新城
  • 135-1000㎡
  • 軒耀企服
  • 41836
  • 出租中閩大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 120-570㎡
  • 軒耀企服
  • 41831
  • 出租平海旺角
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 75-280㎡
  • 軒耀企服
  • 57064
  • 出售保利中心
  • 杭州
  • 上城區
  • 錢江新城
  • 120-1500㎡
  • 軒耀企服
  • 41727
  • 出租聯銀大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 80-320㎡
  • 軒耀企服
  • 46923
  • 出租太平洋銀座
  • 杭州
  • 上城區
  • 城東新城
  • 116-1045㎡
  • 軒耀企服
  • 45502
  • 出租華潤大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 錢江新城
  • 168-2500㎡
  • 軒耀企服
  • 57105
  • 出租杭鉆大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 武林*鳳起
  • 161-1000㎡
  • 軒耀企服
  • 41798
  • 出租浙江國貿大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 85-1250㎡
  • 軒耀企服
  • 41799
  • 出租平海國際大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 116-980㎡
  • 軒耀企服
  • 42093
  • 出租迪凱銀座
  • 杭州
  • 上城區
  • 錢江新城
  • 150-1200㎡
  • 軒耀企服
  • 41893
  • 出租雪峰大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 50-1100㎡
  • 軒耀企服
  • 41800
  • 出租偉星世紀大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 87-1000㎡
  • 軒耀企服
  • 41788
  • 出租銘揚大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 85-789㎡
  • 軒耀企服
  • 41787
  • 出租金衙莊大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 100-1400㎡
  • 軒耀企服
  • 41789
  • 出租新東方大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 100-770㎡
  • 軒耀企服
  • 41892
  • 出租華都大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 100-834㎡
  • 軒耀企服
  • 41797
  • 出租金峰大廈
  • 杭州
  • 上城區
  • 湖濱*慶春
  • 67-848㎡
  • 軒耀企服
  欧美偷窥清纯综合图区